(0515) 577 560 info@degreiden.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

– dhr. J. Dijkstra
– dhr. E. van Esch

Indien u contact wenst met één van de leden van de Raad van Toezicht dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau door een 
email te versturen naar info@wiis.nl