(0515) 577 560 info@degreiden.nl

College van Bestuur

Albert Faber en Dirk Kroes vormden het College van Bestuur van CBO De Greiden.
Na de fusie met Stichting Palludara bestaat het College van Bestuur van Wiis uit 2 personen: 
Jan Paul ten Brink (voorzitter) en Albert Faber