(0515) 577 560 info@degreiden.nl

Onderwijsbureau

Albert Faber en Dirk Kroes worden ondersteund door de dames

Elly Cnossen,              directiesecretaresse en ICT
Jos Noordmans,         directiesecretaresse en financiën
Barbara Overwater,  personeels- en invaladministratie