(0515) 577 560 info@degreiden.nl

Onderwijsbureau

Albert Faber en Dirk Kroes worden ondersteund door de dames:                                              Het bezoekadres is:

Elly Cnossen,              directiesecretaresse                                                                                        Snekerstraat 1
Jos Noordmans,         directiesecretaresse en financiën                                                                 8701 XA BOLSWARD
Barbara Overwater,  personeels- en invaladministratie